Mzdové účetnictví

dlazdice-mzdoveMzdové účetnictví se stává nezbytným tématem pro každou firmu ve chvíli, kdy přijme prvního zaměstnance.

V tento moment vyvstávají nové administrativní povinnosti v rámci personální agendy, která je provázána se státními orgány a legislativou.
Povinnost vést mzdovou agendu vzniká uzavřením jedné z následujících smluv:

 • pracovní smlouva
 • dohoda o pracovní činnosti (DPČ
 • dohoda o provedení práce (DPP)
 • smlouva o výkonu funkce jednatele

Splníme pro Vás veškeré zákonné povinnosti spojené se zpracováním mzdové agendy, jako jsou:

 • vedení mzdových listů
 • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zpracování měsíčních hlášení pro SSZ a ZP
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance
 • přihlášení cizinců na ÚP dle zákonné povinnosti
 • vyúčtování daně vybírané srážkou
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • zpracujeme podklady pro časté kontroly

Potřebujete pomoci s účetnictvím?