Účetní poradenství

Kompletní přehled pro daňovou evidenci

Přehledným způsobem zobrazená analýza příjmů a výdajů fyzické osoby, která vede daňovou evidenci. Meziroční srovnání, analýza struktury a trendů u výdajů a příjmů.

Přehled vývoje závazků a pohledávek, jejich analýza, struktura včetně přehledu dlužníků a věřitelů. Obratové analýzy podle zákazníků, výrobků a zboží. Indikace poklesu obratu zákazníků. Vývoj produktů a přehled, kdo je nakupuje.

Manažerský reporting napojený na účetnictví 

Manažerský reporting velmi přehledně a jednoduše zobrazuje ekonomiku firmy, středisek i zakázek, strukturu nákladů i výnosů, kompletní přehled zaměřený na prodej i nákup, analýzu zákazníků, produktů a skladu. 

Přehled vývoje závazků a pohledávek, jejich analýza, struktura včetně přehledu dlužníků a věřitelů. Obratové analýzy podle zákazníků, výrobků a zboží. Indikace poklesu obratu zákazníků. Vývoj produktů a přehled, kdo je nakupuje.

Potřebujete pomoci s účetnictvím?