Vedení daňové evidence

Pro začínající firmy a fyzické osoby poskytujeme účetní služby ve formě daňové evidence.

dlazdice-vedeni-dan-evidenceDaňová evidence slouží ke stanovení základu daně z příjmu. Obsahuje údaje o příjmech a výdajích a dále pak údaje o majetku a závazcích. 

Daňová evidence je v podstatě velmi zjednodušenou a zredukovanou formou účetnictví. 

O účetnictví v pravém slova smyslu se ale nejedná. Termín „daňová evidence“ je dle novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, novým označením pro bývalé jednoduché účetnictví. 

Daňovou evidenci příjmů a výdajů upravuje § 7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu.


Potřebujete pomoci s účetnictvím?