Vedení účetnictví

dlazdice-vedeni-uceVýznam a funkce podvojného účetnictví, stejně jako jednoduchého účetnictví (moderní termín „daňová evidence“), spočívá v poskytování relevantních informací o stavu podniku, umožňuje kontrolu hospodaření a slouží k vyměření daňové povinnosti. 

Díky pravidelnému předávání a zpracovávání účetních dokladů tak lze s předstihem odhadnout výši daně a účelně provádět daňové plánování s využitím daňové optimalizace.

Daňová evidence je určena pro subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Cílem daňové evidence je zjistit základ daně z příjmů jako rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji a stav majetku a závazků. Daňová optimalizace v tomto případě může být vnímaná jen jako uplatnění některých slev na dani, které snižují placenou daň.

Naproti tomu v podvojném účetnictví, primárně určeném pro právnické osoby, má daňová optimalizace mnohem širší pole využití. Můžete si být jisti, že daňová evidence a podvojné účetnictví budou v učetní kanceláři Smejkal & partners dle aktuálních změn v zákonech a že budete mít vždy včas vypracovány závěrky a výkazy, které předepisuje zákon o účetnictví. 

Dbáme na dodržování zákonem předepsaných termínů přiznání jako jsou DPFO, DPPO, DPH, SD, DzNem, a další.

Potřebujete pomoci s účetnictvím?